3 Sebab Utama Penyata Aliran Tunai Penting Untuk Pengusaha Syarikat

Apakah Itu Penyata Aliran Tunai?

Penyata aliran tunai ialah penyata kewangan yang menyediakan data agregat mengenai semua aliran masuk tunai yang diterima oleh syarikat daripada operasi berterusan dan sumber pelaburan luarannya. Ia juga termasuk semua aliran keluar tunai yang digunakan untuk aktiviti perniagaan dan pelaburan dalam tempoh tertentu.

Penyata kewangan syarikat menawarkan kepada pelabur dan penganalisis potret semua transaksi melalui perniagaan, di mana setiap transaksi menyumbang kepada kejayaan sesebuah syarikat. Penyata aliran tunai dipercayai paling intuitif daripada semua penyata kewangan kerana ia mengikuti tunai yang dibuat oleh syarikat dalam tiga cara utama melalui operasi, pelaburan dan pembiayaan. Jumlah ketiga-tiga segmen ini dipanggil aliran tunai bersih.

Komponen Penting Di Dalam Penyata Aliran Tunai

1.Penyata aliran tunai menyediakan data mengenai semua aliran masuk tunai yang diterima oleh syarikat daripada operasi berterusan dan sumber pelaburan luarannya.

2.Penyata aliran tunai termasuk tunai yang dibuat oleh perniagaan melalui operasi, pelaburan dan pembiayaan dimana jumlahnya dipanggil aliran tunai bersih.

3.Bahagian pertama penyata aliran tunai ialah aliran tunai daripada operasi yang merangkumi urus niaga daripada semua aktiviti operasi syarikat.

4.Aliran tunai daripada pelaburan ialah bahagian kedua penyata aliran tunai serta ianya merupakan hasil daripada keuntungan dan kerugian pelaburan.

5.Aliran tunai daripada pembiayaan ialah bahagian akhir yang memberikan gambaran keseluruhan tunai yang digunakan daripada hutang dan ekuiti.

Kepentingan Aliran Tunai

Aliran tunai yang positif menunjukkan bahawa aset syarikat semakin meningkat. Ini membolehkannya menyelesaikan hutang, melabur semula dalam perniagaan, memulangkan wang kepada pemegang saham, membayar perbelanjaan dan menyediakan dana yang kukuh terhadap cabaran kewangan masa hadapan.

1. Aliran Tunai Menunjukkan Isu Operasi

Turun naik aliran tunai positif dan negatif boleh menunjukkan isu operasi dalam perniagaan anda, ianya adalah sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh keuntungan.

Contohnya jika kebanyakan pelanggan menangguhkan respons kepada invois atau pembayaran, aliran tunai boleh menjadi tidak seimbang. Ini mengakibatkan keadaan di mana satu bulan syarikat mengalami kerugian, manakala bulan berikutnya pula akan mengalami keuntungan. Punca masalah ini terletak pada aliran tunai yang masuk. Walaupun jualan anda stabil, anda perlu memastikan aliran pembayaran masuk yang stabil juga.

2. Aliran Tunai Membantu Pertumbuhan Perniagaan

Aliran tunai yang stabil dan positif yang dilaburkan untuk mengembangkan perniagaan anda adalah strategi yang jauh lebih baik daripada hanya bergantung kepada keuntungan kecil. Sebaliknya, pertumbuhan akibat aliran tunai yang berterusan boleh membawa kepada keuntungan besar pada masa hadapan. Ia adalah tanda kemakmuran jangka panjang sesebuah syarikat.

3. Aliran Tunai Juga Adalah Wang Untuk Membayar Hutang

Hanya mengira keuntungan besar dan tidak meninggalkan wang di bank boleh meningkatkan hutang anda. Apabila anda tidak membayar hutang tepat pada masanya, yuran lewat dan overdraf ditambah kepada jumlah awal.

Dengan aliran tunai, anda boleh membayar hutang dan membebaskan diri anda daripada beban dalam masa yang singkat. Dengan cara ini, syarikat akan mempunyai wang tunai di tangan untuk memutuskan pelaburan masa depan sebaik sahaja hutang dijelaskan mengikut waktu yang ditetapkan.

5. Aliran Tunai Positif Menunjukkan Pertumbuhan Kewangan yang Sihat

Keuntungan tidak boleh diramalkan, tetapi aliran tunai membantu dalam meramalkan pertumbuhan perniagaan. Aliran tunai positif yang berterusan bermakna anda boleh merancang pendapatan dan pelaburan untuk bulan-bulan yang akan datang juga.

6. Aliran Tunai Positif Menghalang Anda Daripada Perlu Mengambil Pinjaman Yang Besar Nilainya

Mengambil pinjaman besar untuk menguruskan pelaburan berisiko kelihatan seperti idea yang baik pada mulanya tetapi jika anda mempunyai aliran tunai yang lemah, ia boleh menangguhkan pembayaran balik dan mengakibatkan peningkatan faedah daripada pihak bank.

Aliran tunai yang positif adalah keutamaan kerana ia membantu anda menguruskan pembayaran balik atau bahkan menghalang anda daripada memerlukan pinjaman pada mulanya.

7. Aliran Tunai ialah Penentu Kekuatan Syarikat

Keuntungan tidak dapat menentukan dengan tepat kedudukan perniagaan anda, manakala aliran tunai boleh. Ia tidak boleh dimanipulasi untuk menunjukkan pertumbuhan perniagaan apabila ia tidak berlaku. Itulah sebabnya pemilik dan pelabur memilih untuk menentukan kestabilan perniagaan berdasarkan aliran tunai syarikat.

Cara Mengira Aliran Tunai Perniagaan

Terdapat beberapa kaedah untuk mengira aliran tunai, tetapi salah satu kaedah yang paling biasa digunakan ialah penyata aliran tunai.

Penyata aliran tunai ialah penyata kewangan yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tempoh masa tertentu, seperti sebulan atau setahun. Penyata aliran tunai dibahagikan kepada tiga bahagian: aktiviti operasi, aktiviti pelaburan, dan aktiviti pembiayaan.

1.Aktiviti Operasi : Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh operasi harian perniagaan, seperti penjualan barangan atau perkhidmatan. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi, anda akan bermula dengan pendapatan bersih dan kemudian menambah atau menolak sebarang item bukan tunai, seperti susut nilai, pelunasan dan perubahan dalam modal kerja (seperti akaun belum terima dan belum bayar).

2.Aktiviti Pelaburan : Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh pelaburan, seperti penjualan aset atau harta. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti pelaburan, anda akan menambah atau menolak sebarang tunai yang dijana atau digunakan daripada penjualan aset atau harta.

3.Aktiviti Pembiayaan : Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh aktiviti pembiayaan, seperti penjualan stok atau penerbitan bon. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan, anda akan menambah atau menolak sebarang tunai yang dijana atau digunakan daripada terbitan saham atau bon, dan sebarang pembayaran balik hutang.

Untuk mengira aliran tunai keseluruhan, anda akan menambah aliran tunai daripada aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan.

Langkah Pengiraan Aliran Tunai Perniagaan

  1. Mulakan dengan pendapatan bersih
  2. Tambah kembali item bukan tunai
  3. Laraskan untuk perubahan dalam modal kerja
  4. Jumlahkan aliran tunai daripada aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran Tunai Operasi/Operating Cash Flow (OCF):

Aliran tunai operasi mengukur tunai yang dijana atau digunakan dalam operasi harian syarikat. Ia adalah penunjuk utama keupayaan syarikat untuk mengekalkan perniagaannya dan menjana keuntungan. Untuk mengira OCF, anda boleh menggunakan formula berikut:

  • Aliran Tunai Operasi = Pendapatan Bersih + Perbelanjaan Bukan Tunai + Perubahan dalam Modal Kerja

Berminat untuk menyertai seminar bersama kami untuk mengetahui cara bagi meningkatkan prestasi dan potensi syarikat anda. Tidak pasti seminar atau workshop mana yang bersesuaian dengan anda? Untuk maklumat lanjut tentang aliran tunai, perkhidmatan perakaunan dan seminar, anda boleh menghubungi kami di Starz Excellence.

Leave the first comment